Blijven connecteren met het virtuele team in COVID-19 tijden

Blijven connecteren met het virtuele team in COVID-19 tijden

Context

COVID-19 verplicht ons tot thuiswerk, telewerk en afzondering. Dit is voor vele medewerkers een grote uitdaging. We moeten ons (her-)organiseren, we missen het contact met collega’s, de samenwerkingspatronen van het team veranderen ingrijpend. Bij momenten voelen we ons eenzaam, ontkoppeld van het werk.

Hoe gaan we, als organisatie en als team(leider), hier zorgzaam en slim mee om? Hoe versterken we de mentale veerkracht van ons team bij telewerken?

Een verbrede invulling van de geplande, gestructureerde teammomenten is de sleutel.

De Stanwick-aanpak

Op korte termijn

Elke teammanager zoekt op regelmatige tijdstippen het team virtueel bijeen te brengen. In deze tele-teammeetings worden vooral punctuele interne werkafspraken en operationele knelpunten/uitdagingen besproken. Hoe elke medewerker erbij zit, komt zelden aan bod. Dit kan beter, met name via een proces van de veerkrachtgerichte teamdialoog. De teamdialoog draait rond volgende vragen: hoe voel ik mij echt? Waar word ik onzeker van? Waar loop ik tegen mijn grens?

Veerkrachtgerichte teamdialoog onder begeleiding van een Stanwick-facilitator:

Teamdynamiek stanwick remote - aanpak

teamdialogen rond (inter) persoonlijk bevinden bij thuiswerk en afzondering

Op langere termijn

We merken dat de crisis maandenlang ons functioneren zal blijven bepalen/beïnvloeden. Ook dit heeft een belastend effect op ieder van ons. Volgehouden en gedifferentieerde zorg voor de medewerkers is hier de boodschap. De begeleiding van het team vraagt blijvende aandacht.

Wij adviseren teamleiders om minstens in elke teammeeting de check-in/check-out te doen en daarnaast minimaal 1 keer/maand bredere aandacht te hebben voor de psychosociale effecten van telewerken.

Het scenario van deze meetings kunnen we samen met de teamleider uittekenen en begeleiden.

 

Interesse, contacteer ons of mail rechtstreeks naar nick.vanhalst@stanwick.be

Teamwork

Leidraad in een teamtraject is een pragmatische “roadmap” van Patrick Lencioni. Centraal staan vijf fundamenten die nodig zijn om succesvol te zijn als een team: vertrouwen, open dialoog, betrokkenheid, elkaar ter verantwoording roepen en co-eigenaarschap. We creëren een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.
Dutch
Printer Friendly, PDF & Email