Teamwork

Teamwork - Stanwick
Organisational development

Teamwerk draait rond het gericht inzetten van medewerkers die, dank zij hun verschillen, elkaar aanvullen en versterken en zo tot resultaten komen. Teamwerk moet echter worden gestructureerd, aangestuurd. Doelen, rollen en werkafspraken worden grondig uiteengezet, gedeeld en individueel aanvaard.

Teamsamenstelling: het team is op een goed afgebakend geheel van activiteiten gericht zodat de teamleden gezamenlijk een set goed gedefinieerde resultaten kunnen nastreven.  

Concrete teamdoelstellingen: zonder een gemeenschappelijke richting, geen team. Om van een groep van individuen een team te maken, moet men op dezelfde trofeeën jagen: hoge, haalbare doelstellingen, precies geformuleerd, begrijpelijk en direct beïnvloedbaar door het team.

Wie doet wat? Duidelijke rollen. Duidelijke verwachtingen naar elkaar, doorgesproken en gedeeld, zodat er geen sluimerende verrassingen zijn. Wie stuurt, wie leidt, wie faciliteert?

Duidelijke afspraken over hoe samengewerkt wordt. Een duidelijke besluitvorming en het gevoel eendrachtig aan een gemeenschappelijk project en/of doelstelling te werken ontstaat door frequente communicatie, doelbewust en gepland overleg.

Relatieopbouw en teambuilding: in een team werken is niet gemakkelijk. Het vergt een aantal (inter)persoonlijke vaardigheden zoals assertieve en effectieve communicatie, feedback geven en krijgen, vergadervaardigheid, omgaan met gevoelens, overleg- en besluitvaardigheid, probleemoplossend denken, hanteren van conflicten. Het ontstaan van een team, de ontwikkeling van het ‘wij-gevoel’, volgt bepaalde groepsdynamische wetmatigheden die niet ongestraft kunnen worden genegeerd.

bekijk ons hands-on team

hoe helpt de Stanwick business consultant?
Veilig kader & gespreksbereidheid

In eerste instantie creëren we een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.

Actuele storingen en problemen leggen we eerlijk en open op tafel.

Leidraad in het teamtraject is een pragmatische “roadmap” gebaseerd op de theorie van Patrick Lencioni. Hij beschrijft in zijn model vijf fundamenten die nodig zijn om als team succesvol te zijn.

Vertrouwen

Vertrouwen ontstaat door het delen van ervaringen en persoonlijke geschiedenissen. Ook het benoemen van elkaars persoonlijke bijdrage in het team werkt bevorderend. Wie is de persoon achter de functionele rol? Gebruikmakend van instrumenten zoals Belbin, Insights Discovery of MBTI brengen we de sterktes en mogelijke valkuilen samen in beeld.

Confrontaties en open dialoog

Een belangrijke volgende stap is het erkennen dat spanningen, conflicten en confrontaties productief kunnen zijn voor het team.  Teams die confrontaties aangaan kunnen levendig en boeiend vergaderen. Ze boren ideeën van alle teamleden aan en profiteren daarvan. Ze lossen echte problemen met elkaar op en brengen gevoelige onderwerpen op tafel. Hoe geven we feedback aan elkaar en krijgen we feedback van elkaar? Op welke manier gaan we om met elkaar? We creëren samen met de teamleden de vaardigheden én de openheid om werkpunten op ieder moment met elkaar te kunnen en durven bespreken.

Betrokkenheid en maken van afspraken

Betrokkenheid van ieder teamlid gaat over duidelijkheid en steun. Er is eenheid in het team. Steeds zoeken naar consensus werkt niet, volledige overeenstemming is onmogelijk. Wanneer alle standpunten zijn aanhoord en meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming ontstaat bereidheid om samen verder te gaan. Een gedragen besluitvormingsproces is een onontbeerlijk instrument voor een hecht team.

Aanspreken op verantwoordelijkheden

Teams waarvan de teamleden elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat collega’s die minder presteren zich aangespoord voelen beter hun best te doen. Afspraken worden getoetst en bijgestuurd.

Gezamenlijke resultaten of creëren van co-eigenaarschap

Een team dat zich concentreert op collectieve resultaten houdt prestatiegerichte werknemers vast en betrokken, minimaliseert individualistisch gedrag, geniet van successen en zorgt ervoor niet te worden afgeleid. Een éénduidig kompas, zonder gemeenschappelijke richting, geen team!