Leadership

Leadership - Stanwick
Organisational development

Leiderschap is het vermogen om de verschillende talenten in een groep of organisatie te mobiliseren voor het bereiken van grootse, maar concrete resultaten. Goed leiderschap veronderstelt tot op zekere hoogte goed management, maar valt er niet mee samen. Een manager stuurt aan op beheersing; een leider daarentegen stuurt aan op verandering. Hij neemt daarbij een groep, een onderneming, soms een hele samenleving op sleeptouw. Veranderingen in organisaties komen tot stand onder impuls van bezielende leiders. 

Goede leiders zijn tevens goede coalitiebouwers. Het komt er op aan een kernteam uit te bouwen, waarin management - en leiderschapsvaardigheden mekaar aanvullen.

Leiderschap is in zijn toepassing een team-aangelegenheid maar de kern ervan ligt diep in het individu. Want leiderschap berust essentieel op persoonlijke moed. De moed die nodig is om een droom na te streven en om integer te handelen. Om een visie te ontwikkelen die krachtig genoeg is om een disparate groep mensen - de stakeholders van een bedrijf - in dezelfde richting te doen kijken. 

 

bekijk ons hands-on team

hoe helpt de Stanwick business consultant?
Potentieel in kaart brengen

Effectief leiderschap kan je ontwikkelen. Onze ervaring leert ons dat de kracht van de (individuele) leider het resultaat is van het samenspel met team, omgeving, context en cultuur. Wij ontwikkelen en trainen mensen om als motor van verandering te fungeren bij de concrete uitdagingen: nieuwe organisatievormen, Lean transformatie trajecten, het uitdragen van een ondernemingsvisie.

 • De leider als bezieler van een gedragen ondernemingsvisie: ontwikkeling van visie, missie en waarden & het ontwikkelen van Authentiek Leiderschap.
 • Leiderschap en Lean transformatie: identificatie van "standaard werk voor leiders" en het versterken van een Lean cultuur.
 • Nieuwe organisatievormen en leiderschap: Dienend leiderschap, Distributief leiderschap.

 

Ontwikkelen van leiderschap

Wat we aanreiken ...

 • Een instrumentarium om de huidige leiderschapskracht te analyseren aan de hand van het BFR-profiel (Belgard, Fisher & Rayner)
 • Een stappenplan voor het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden (de Spiraal van Leidinggeven)
 • Coaching en klankbordrol
 • Een analyse van de organisatie- en teamcultuur (TAO-assessment)
 • Een Lean- en Agile benadering van organisaties

… waar we in geloven, een leider die in staat is om betrokkenheid te creëren door middel van 6 stappen:

 1. oprecht aan te geven waar het om gaat, door te informeren, de visie en context te delen, de noodzaak te veranderen helder en continu uit te leggen;
 2. elke medewerker de tijd en de ruimte te geven om het “wat” en “waarom” persoonlijk zinvol te maken;
 3. iedereen uit te nodigen gezamenlijk aan de slag te gaan om een concreet, tastbaar project op te zetten;
 4. effectief te helpen, te ondersteunen, behoeften vast te stellen en op te vangen, kansen te creëren om dingen te toetsen, te experimenteren;
 5. inspanningen en resultaten expliciet te waarderen en te bekrachtigen;
 6. resultaten zichtbaar te maken, terug te koppelen, te vieren.