Data analytics & insights

Data analytics & insights - Stanwick
Business & operational excellence

Is er vandaag een veelheid aan data aanwezig in je organisatie? Dan is de kans reëel dat je hier meer kan uithalen dan je vandaag doet. Potentieel zitten hierin ook inzichten verscholen die je kunnen helpen je huidige & toekomstige uitdagingen aan te pakken. 

Ontdek ons hands-on team

Data Analytics & Insights

Met Data Analytics & Insights gaan we je bestaande data gebruiken om:

  • je operationele & strategische effectiviteit te verhogen
  • bepaalde scenario’s af te wegen t.o.v. elkaar
  • toekomstige problemen te voorspellen
  • gefundeerde objectieve beslissingen te nemen, …

Samengevat, je eigen data als hefboom gebruiken om je competitief voordeel te versterken. 

Hiervoor maken we gebruik van de modernste tools die je in staat stellen om grote hoeveelheden data efficiënt te verwerken en overzichtelijk weer te geven. Deze tools worden steeds beter, waardoor je krachtigere inzichten kan verkrijgen in je data.   

De dataverwerking op zich heeft alleen een toegevoegde waarde als we de juiste inzichten verwerven door de analyse hiervan. Hiervoor maken we gebruik van onze jarenlange ervaring in verbeteringstrajecten, met name Lean, Six Sigma en Advanced statistics. Er wordt hierbij steeds getracht om de Key Performance Indicators overzichtelijk weer te geven in een Dashboard. We kunnen de data zelfs verder gaan modelleren met operationele en/of strategische parameters, wat je in staat stelt diepere inzichten te verwerven a.d.h.v. simulaties. Tot slot maken we gebruik van de modernste technieken rond Design Of Experiments (D.O.E.) om voorspellingen te maken op basis van je data.  

Quote home Stanwick

Ervaring spreekt

De sleutel tot jouw uitdagingen vinden in je eigen data.

Cédric De Smet