Process improvement

Process improvement - Stanwick
Business & operational excellence

Organisaties hebben tal van bedrijfsspecifieke processen, zowel in productie als in diensten. Men is dagelijks op zoek naar oplossingen om deze te verbeteren & een antwoord te bieden op onderstaande probleemsituaties: 

  • “Ons proces wordt gekenmerkt door tal van fouten & defecten. We ontvangen een pak klantenklachten omwille van de lage kwaliteit”. 
  • “Ons proces wordt gekenmerkt door een lage leverbetrouwbaarheid. We leveren de goederen/diensten niet op tijd uit naar klant.”  
  • “Ons proces wordt gekenmerkt door een onhaalbare kostenstructuur. We worstelen maandelijks met het halen van een duurzaam financieel resultaat.” 

Vandaag de dag worden we overspoeld met tools & technieken om ons bedrijfsproces te verbeteren. Denk maar aan Six SigmaTPM (Total Productive Maintenance), LeanQRM (Quick Response Manufacturing), TQM (Total Quality Management), … Al deze technieken hebben ontegensprekelijk hun voordeel, maar zijn vaak ook vanuit een welbepaalde visie opgebouwd. En daarin kunnen deze technieken nogal beperkend zijn. Een geïntegreerde aanpak dringt zich zo op. 

Daarom zet Stanwick in op een overkoepelende aanpak die ervoor zorgt dat de gehele operationele zuil (van logistiek, over productie en onderhoud, tot en met administratie & contacten met klanten/leveranciers) in uw bedrijf kan verbeteren en optimaliseren. Die overkoepelende aanpak is Operational Excellence

bekijk ons hands-on team

hoe helpt de Stanwick business consultant?
OPEX assessment 

We voeren een OPEX (Operational Excellence) assessment uit in drie stappen, waarbij samen met alle partners in kwestie een implementatieplan wordt opgezet en de nodige betrokkenheid wordt gecreëerd. 

Begeleiding van medewerkers

We begeleiden uw medewerkers tijdens de implementatie om tot maximaal resultaat te komen, binnen een vooropgestelde termijn. 

  • In kaart brengen en analyseren van de gekozen waardeketen(s) (micro analyse, ‘extended value stream mapping').
  • Uitvoeren van (inter)company workshops (zowel richting leverancier als richting klant) en samen ontwikkelen van de toekomstige waardeketen. 
  • Helpen implementeren van belangrijke verbeterhefbomen (rationalisatie van producten/parts/leveranciers, maken of kopen, lijnbalancering, verliezen elimineren, intercompany planning verbeteren, Sales & Operations Planning, …). 
  • De sleutel tot succes is om samen met het management en de medewerkers te bouwen aan een nieuwe manier van werken (een nieuwe bedrijfscultuur). 
Training- en coachingsprogramma

We stellen een training- en coachingsprogramma op om uw medewerkers vertrouwd te maken met de juiste manufacturing technieken.

  1. We begeleiden 'Kaizen workshops' van 3 tot 5 dagen: ontwikkelen van productiecellen, organiseren van intern transport & lijnbevoorrading (Kanban Kaizen), lean ontwerp van nieuwe productieprocessen (Production Preparation Process, 3P), Lean Logistics (kaizen workshops in magazijnen, lay-out studies, 5S, verbeteren van doorstroming...), Lean Office (bijv. verkorten van doorlooptijden in administratie)
  2. Mobilisatie sessies ter bevordering van (inter)company samenwerking (o.a. via een interactief simulatiespel.
  3. Business games: Lean Office, Lean Manufacturing, Lean Supply Chain Game: om inzichten te creëren in de basics om een keten lean te maken en vaardig worden in het bevorderen van samenwerking. 
Quote Process improvement Stanwick

Ervaring spreekt

Samen zetten we ideeën om naar realiteit

Jeroen Van den Hove