KMO-portefeuille

Stanwick is een erkend dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) en dit voor de pijler opleiding (Registratienummer opleiding: DV.O108380). Een kleine onderneming die investeert in opleiding kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar. Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.

Definitie opleiding: Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfs-functioneren van de onderneming en gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. 

Wat zijn de in aanmerking komende kosten voor opleiding?

Volgende opleidingskosten kunnen gesubsidieerd worden:

  • De kost van de opleiding.
  • Catering beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
  • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.
  • Verplaatsingskosten docent.
  • Btw kan nooit gesubsidieerd worden.

U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.

De opleiding moet beëindigd zijn voor 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de subsidieaanvraag.  

Voor meer info i.v.m. de KMO-portefeuille verwijzen wij u graag naar de website van “Agentschap Innoveren & Ondernemen” - http://www.kmo-portefeuille.be/.