Zelfsturende teams

U bent hier

Wat zijn zelfsturende teams?


De voordelen van werken met zelfsturende teams zijn legio. Het invoeren van zelfsturende teams heeft een positief effect op de bedrijfsresultaten. Bovendien leidt een grotere autonomie tot een grotere betrokkenheid en dus hogere motivatie bij de teamleden. Dit uit zich onder meer in een lager ziekteverzuim, minder arbeidsongevallen. De kansen om zich persoonlijk te ontwikkelen zijn ook groter. Dit laat een betere benutting van het menselijk potentieel binnen de organisatie toe. Ten slotte verhogen zelf sturende teams de flexibiliteit van de organisatie. Medewerkers worden immers multi-inzetbaar.
Zelfsturende teams zijn vooral in een productieomgeving terug te vinden, maar het concept is ook toepasbaar in een administratieve of in een onderzoeksomgeving.

 


Hoe zelfsturende teams implementeren?

  • Wij helpen u een helder inzicht te verwerven in uw dwingende redenen om een teamgerichte organisatie te bouwen en een aangepaste strategie uit te tekenen.
  • Bij aanvang va het veranderingsproces lichten wij uw organisatie door aan de hand van de TAO-methodologie. Deze methodologie is een unieke, geïntegreerde en ruim beproefde aanpak ontwikkeld door Stanwick om teamgerichte organisaties in te schatten en hun verdere groei naar zelfsturing te implementeren (T: teamwerk, A = autonomie, O = organisatie).
  • Op basis van de TAO-resultaten tekenen wij met het management een heldere visie en een concreet veranderingstraject uit.
  • Onze consultants helpen u in de ontwikkeling van uw teams naar gezonde, zelfstandige eenheden met scherpe doelstellingen, heldere regels en pragmatische werkprocedures.
  • Om de eerstelijnsleidinggevenden goed te kunnen voorbereiden op hun veranderende rol wordt een specifiek ontwikkelingstraject uitgewerkt vor hen.
  • Tot slot borgen wij de nieuwe teamgerichte organisatie om zo de resultaten van alle veranderingsinspanningen te kunnen blijven houden.


Werken met zelfsturende teams vergt enkele basisvoorwaarden om succesvol te zijn. Het invoeren van zelfsturende teams is een werk van lange adem. Verwacht dus geen onmiddellijke rendementstijging. Niet alleen moeten de teams samengesteld en opgeleid worden voor hun nieuwe taak, het vergt ook een echte cultuurverandering. Opdat het invoeren van zelfsturende teams zou slagen, is absolute steun van het topmanagement dan ook cruciaal.


Werken met zelfsturende teams vergt ook een grote openheid van leidinggevenden. Vooral het eerstelijnsmanagement, de directe chefs, zien hun rol drastisch veranderen. Zij werden aangeworven omwille van hun technische capaciteiten en zijn op die basis ook doorgegroeid. Nu wordt van hen verwacht dat ze meer optreden als coach. Bovendien voelen deze leidinggevenden zich aanvankelijk vaak bedreigd want ze verliezen toch een deel van hun controle en impact op het primaire proces.


Ook medewerkers staan niet altijd te springen om meer autonomie te krijgen. Dat is niet onlogisch, want het vergt ook van de teamleden meer dan alleen maar technische kennis. Ook zij moeten over de nodige sociale vaardigheden beschikken. Bovendien is in een autonoom team de bijdrage van elk teamlid zeer zichtbaar. Een teamlid kan zich dus niet gemakkelijk wegstoppen. Het komt er op aan om het invoeren van zelfsturende teams gefaseerd te laten verlopen. Heel belangrijk daarbij is dat de eerste stappen op vlak van autonomie aantonen hoe zinvol en gemakkelijker het werk hierdoor wordt. Op die manier worden teamleden snel over hun koudwatervrees voor verandering geholpen.

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on