Advanced Project Management

Advanced Project Management

Context

Elke organisatie is vol van projecten, maar hoe worden die nu efficiënt aangepakt? We volgen de Project Management procesflow, gebaseerd op de best practices van verschillende methodieken als Prince2 en PMBoK en leren op een praktische manier verschillende tools hierin toe te passen. We creëren een gemeenschappelijke taal rond projecten en werken op deze manier toe naar een uniforme manier van projecten uitvoeren.

Onze aanpak

 • Deze opleiding bestaat uit 3 opleidingsdagen, bij voorkeur 2+1 ingedeeld.
 • De opleiding biedt een mix van theoretische onderbouw en praktische oefeningen.
 • Elke deelnemer dient over een project te beschikken om het geleerde op toe te passen.
 • We gaan concreet aan de slag met de projecten van de deelnemers.
 • De opleiding biedt de mogelijkheid tot ervaringsuitwisseling met andere deelnemers.
 • De leerervaring wordt ondersteund en versterkt door het gebruik van een online leerplatform.
 • Een opleidingscertificaat kan voorzien worden.

Wat mag u verwachten?

Geavanceerde planningstechnieken:

 • Plannen van een project via Mindmapping
 • Budgettering op basis van WBS/mijlpalenplan
 • Network Scheduling technieken

Aansturen van een projectteam:

 • Bouwen aan een projectteam (FRY)
 • Organiseren van efficiënte projectteammeetings
 • Beheren van de evolutie in een projectteam (Tuckman)
 • Omgaan met de verschillende persoonlijkheden in het projectteam (teamrollen van Belbin, incl. gecertificeerd assessment)

Beheren van projectstakeholders:

 • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in een projectomgeving (sociaal contract)
 • Stakeholderanalyse
 • Stakeholdermanagement
 • Communicatie in en rond projecten
 • Creëren van commitment in en rond projecten
 • Omgaan met verandering in projecten (incl. scope changes)
 • Omgaan met weerstand in projecten

Projectleiderschap:

 • Projectmanager = technische expert?
 • Situationeel projectleiderschap: aanpassen van jouw leiderschapsstijl aan de maturiteit van het projectteam

Programma

Ideefase:

 • Elevator’s pitch
 • Project Excellence filosofie
 • Project Portfolio Management

Definitiefase:

 • Afbakening van een project met de projectdriehoek
 • Inhoud van het project charter
 • Verschillende rollen in een project
 • Sociaal contract tussen projectleider en opdrachtgever
 • Stakeholderanalyse & communicatiplan
 • Risico analyse & -opvolging

Planningsfase:

 • Work Breakdown Structure
 • Mijlpalenplanning
 • Activiteitenplanning
 • Rolling wave planning

Uitvoeringsfase:

 • Aansturen van het projectteam
 • Creëren van commitment
 • Efficiënte projectteammeetings
  • Kick-off meeting
  • Leerstop
  • Besluitvorming in team (consultatieve besluitvorming)
 • Omgaan met verandering
 • Omgaan met weerstand

Opvolging & bijsturing:

 • Scope changes
 • Leerstop
 • Statusrapport

Transfer & afsluitfase:

 • Projectnazorg
 • Projectevaluatie
Locatie
Digitaal of op locatie
Infobrochure
Inschrijving open?
Ja

Vraag vrijblijvend een offerte aan