Stanwick meets Villa Omaar

Stanwick meets Villa Omaar

Villa Omaar wordt een laagdrempelig therapeutisch huis in hartje Wetteren voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die het psychisch moeilijker hebben. Het wil een plek zijn waar, zonder wachtlijst, voor maximum twee weken, intensief ambulant therapeutisch gewerkt kan worden. Deze preventieve aanpak wil residentiële en psychiatrische hulp zo goed als mogelijk vermijden. Het aanbod is laagdrempelig, terwijl er tóch hooggespecialiseerde hulp wordt aangeboden. Als basis wordt er in Villa Omaar gestart vanuit hartelijkheid en een warm onthaal van de jongeren, in een huiselijke sfeer. Medestander zijn van de jongere is dé kern van de zaak. Men gaat uit van de sterkte in elke mens, hoe zwak of verstoord die zich ook voelt op dat moment.

Dit project wordt momenteel in de steigers gezet door Nathalie Braeckman en Marieke Degryse. Stanwick steunt dit mooie initiatief. Het moge duidelijk zijn dat de uitwisseling tussen de social profit en het bedrijfsleven verrijkend is voor beide partijen.

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email