Stanwick wandelde voor Villa Omaar

Stanwick wandelde voor Villa Omaar
Villa Omaar
Wandeling
Merelbeke

Sinds kort steunt Stanwick een nieuw sociaal project, Villa Omaar, een laagdrempelig therapeutisch huis in Wetteren voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die het psychisch moeilijker hebben. Onze medewerkers wilden hun steentje bijdragen aan dit project dat nu volop in de opstart fase zit en zijn deuren opent.

Onze benefietwandeling was leuk, inspirerend en hartverwarmend. Met bijzonder dank aan alle aanwezigen en de helpende handen. Wist je dat ...

  • onze jongste wandelaar 3 en oudste 80 jaar jong waren
  • 2 honden de wandeling meeliepen
  • een driekoppige afvaardiging van Recticel meestapte
  • ex-collega's van Stanwick, Astrid en Sven, een mooie geldelijke bijdrage storten
  • de rekening nog altijd open staat ...

Geldelijke bijdragen kunnen (nog steeds) gestort worden op de rekening van Stanwick BE91 2850 2218 8676 met vermelding van “Villa Omaar”. We danken jullie nu al van harte.

Meer weten over Villa Omaar?

Onder de bezieling van Nathalie, Marieke en Goedele, wordt Villa Omaar een plek waar, zonder wachtlijst, voor maximum twee weken, intensief ambulant therapeutisch gewerkt kan worden. Deze preventieve aanpak wil residentiële en psychiatrische hulp zo goed als mogelijk vermijden. Het aanbod is laagdrempelig, terwijl er tóch hooggespecialiseerde hulp wordt geboden.  Jongeren die om welke reden dan ook nood hebben aan een tijdelijke time-out plek waar ze over zichzelf en hun leven kunnen nadenken, zijn welkom. Men gaat voor zorg op maat en werken ik-versterkend. Naast het therapeutisch aanbod wordt voorzien in atelierwerking, met aandacht voor het dagdagelijkse, het op adem komen in het hier en nu. Ook coaching en trajectbegeleiding worden een vast onderdeel van de werking. Villa Omaar wil bijdragen aan een warme en betrokken maatschappij, kwetsbare jongeren helpen om op een stevigere, positieve manier een plek te krijgen in die maatschappij, door een kans te geven om (opnieuw) in contact te komen met zichzelf.
 

 

Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email