Intercultureel Project Management

Intercultureel Project Management

Context

Door de stijgende globalisatie en de beweging naar virtueel werken, komen medewerkers steeds vaker terecht in internationale (project)teams. Deze internationale projecten zijn niet altijd even succesvol: de onderlinge communicatie en verstandhouding worden verstoord door interculturele verschillen en een gestandaardiseerde projectaanpak wordt niet door iedereen op dezelfde manier ingevuld.

In deze opleiding worden de deelnemers gesensibiliseerd rond interculturele verschillen die de samenwerking kunnen beïnvloeden, maar die evenzeer, indien goed gemanaged, de samenwerking net kunnen versterken.

Onze aanpak

 • Tijdens een 1-daagse opleiding introduceren we de achtergrond van cultuurdimensies en de impact die cultuurverschillen kunnen hebben op samenwerking.
 • De mogelijkheid bestaat om de opleiding in 2 halve dagen te brengen, zodat we aan de slag kunnen met tussentijdse leermomenten.
 • De onderwerpen worden aangebracht als een combinatie van theorie en oefeningen.
 • De deelnemers brengen voorbeelden uit de praktijk aan, waarop wordt verder gewerkt. In het bijzonder wordt gefocust op de culturen waar de deelnemers zelf mee in aanraking komen.
 • De leerervaring wordt ondersteund en versterkt door het gebruik van een online leerplatform.
 • Een opleidingscertificaat kan voorzien worden.

Wat mag u verwachten?

 • Begrip van de impact van culturele verschillen in kritische werksituaties.
 • Een praktisch toepasbaar en oplossingsgericht intercultureel referentiekader bij internationale samenwerking.
 • Bewustzijn van het belang van perceptie en eigen assumpties rond bepaalde culturen.

Programma

 • In kaart brengen van concrete, moeilijke werksituaties in een interculturele context (do’s en don’ts)
 • Wat is cultuur en hoe kunnen cultuurverschillen worden uitgedrukt?
  • Voor- en nadelen van multiculturele samenwerking
  • Leren kennen van de culturele dimensies (Hofstede en Hall)
  • Toepassing van de cultuurverschillen op de concrete werksituatie van de deelnemers – verschillen in leiderschap, besluitvorming, probleemoplossing, planning, informatie-uitwisseling, ...
 • Creëren van een breder referentiekader voor toepassing in de toekomst, ook voor andere landenculturen.
 • Bouwen aan de eigen interculturele competentie – praktische adviezen.
Locatie
Digitaal of bij bedrijven
Infobrochure
Inschrijving open?
Ja

Vraag vrijblijvend een offerte aan