Stanwick blijft kwaliteit garanderen ... ook vanop afstand

remote work
Teamwork

In navolging van een opleiding, organiseren we bij Stanwick wel vaker terugkomdagen, waar deelnemers voornamelijk van elkaars ervaringen kunnen leren. Zoals altijd, pakken we dit op een gestructureerde en interactieve manier aan. Actueel worden we meer en meer uitgedaagd om creatief te zijn in deze doelstelling, zeker in onzekere Corona-tijden. Dit is hoe het er met een WebEx sessie uitzag in de woonkamer van een van onze collega’s afgelopen maandag.

remote workshop

Als facilitator of trainer is het vooral de uitdaging om iedereen bij de sessie betrokken te houden en genoeg interactie te blijven garanderen. Nieuwe technologieën maken dit al gemakkelijker dan vroeger, maar het vraagt toch een heel andere aanpak en denkwijze tegenover een fysieke dag samen komen waar je continu – ook tijdens pauzes – kan blijven connecteren met elk van de deelnemers.

Door de werkwijze aan te passen aan de digitale omgeving, is deze sessie uiteindelijk beter meegevallen dan op voorhand gedacht. Ook deelnemers gaven bij afronding unaniem aan dat ze sceptisch stonden tegenover een workshop via WebEx, maar dat het uiteindelijk zeer positief en leerrijk is uitgedraaid.

"De deelnemers waren eerst wat terughoudend om de camera aan te zetten. Toen het beeld verscheen, werd het duidelijk dat iedereen thuis wat meer ‘relaxed’ gekleed was dan tijdens een normale werkdag. Gezien de omstandigheden werd het een zeer interessante webex trainingsterugkomdag, waar iedereen iets van zal mee pakken. Bedankt Stanwick om dit toch op een gestructureerde manier aan te pakken." (deelnemer)

"Ik wil alvast delen dat ik jullie flexibiliteit om zo snel te schakelen naar een alternatieve 'remote' oplossing enorm waardeer." (de klant).

En zo zijn wij blij om onze Stanwick-kwaliteit te kunnen blijven garanderen, ook in tijden van quarantaine!

Teamwork

Leidraad in een teamtraject is een pragmatische “roadmap” van Patrick Lencioni. Centraal staan vijf fundamenten die nodig zijn om succesvol te zijn als een team: vertrouwen, open dialoog, betrokkenheid, elkaar ter verantwoording roepen en co-eigenaarschap. We creëren een veilig kader & gespreksbereidheid bij alle teamleden.
Nederlands
Printer Friendly, PDF & Email