toolbox

Dashboard

Een Dashboard geeft je een visueel eenvoudig en aantrekkelijk overzicht van een reeks goed gekozen Key Performance Indicators (KPI’s), aangevuld met bijkomende relevante data. Wanneer een team de data “ziet”, stimuleert dit het denkproces wat finaal leidt tot nieuwe inzichten. 

we helpen je graag op weg

Dit dashboard stelt je in staat om

 • KPI’s makkelijk op te volgen.
 • scenario’s te analyseren.
 • toekomstige problemen te voorspellen.

en maakt het de ideale tool om objectief een vinger aan de pols te houden en beslissingen te nemen.  

Het dashboard wordt steeds dynamisch opgesteld zodat de gevisualiseerde data makkelijk naar wens kunnen aangepast worden. Ook wordt het bij voorkeur steeds gekoppeld aan een interne dataset, waardoor het eenvoudig kan geüpdatet worden wanneer er nieuwe data beschikbaar zijn.  Het is ook mogelijk om verder te gaan modelleren met de data, waardoor ook bepaalde invloedsfactoren aanpasbaar gemaakt worden. 

Dashboards kennen een groot aantal toepassingsmogelijkheden. Hieronder alvast enkele die we vanuit Stanwick reeds hebben toegepast: 

 • Investeringsanalyse (CAPEX-analyse) 
 • Procesanalyse 
 • Procesopvolging 
 • Impact van verbeteracties analyseren 
 • Value Stream Mapping (VSM) 
 • Optimalisatie vraagstukken 
 • Sales & Operations Planning (S&OP) 
 • Visual Management 
 • Projectportfolio  
 •  

Business & operational excellence

node id: 169 nid: 165

Lean

node id: 169 nid: 166

Six Sigma

node id: 169 nid: 168

OPEX assessment

node id: 169 nid: 169

active

Dashboard

Organisational development

node id: 169 nid: 173

MBTI

node id: 169 nid: 174

Belbin team roles

node id: 169 nid: 176

OD assessment

node id: 169 nid: 178

Coaching

node id: 169 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 169 nid: 172

Insights Discovery