toolbox

Dashboard

Een Dashboard geeft je een visueel eenvoudig en aantrekkelijk overzicht van een reeks goed gekozen Key Performance Indicators (KPI’s), aangevuld met bijkomende relevante data. Wanneer een team de data “ziet”, stimuleert dit het denkproces wat finaal leidt tot nieuwe inzichten. 

we helpen je graag op weg

Waarom dashboards gebruiken in een organisatie?

Vandaag is er meer nodig in het bedrijfsleven dan intuïtie alleen om de concurrentie voor te blijven. Organisaties hebben nood aan een data gedreven aanpak die hun in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen, activiteiten en processen te optimaliseren en strategische doelen effectief te bereiken.

Dit is waar management en operationele dashboards om de hoek komen kijken en ze zijn een gamechanger voor uw organisatie. We delen graag een aantal praktische inzichten over het gebruik van deze digitale dashboards in verschillende sectoren en geven ook antwoord op frequente vragen die we krijgen tijdens dashboard trajecten.

Wat is een dashboard?

Een dashboard geeft je een visueel eenvoudig en aantrekkelijk overzicht van een reeks goed gekozen Key Performance Indicators (KPI’s), aangevuld met bijkomende relevante data. Wanneer een team de data “ziet”, stimuleert dit het denkproces wat finaal leidt tot nieuwe inzichten

Wat is een KPI?

Een KPI, ofwel Key Performance Indicator, is een meetbare waarde die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie, afdeling, project of individu te evalueren. KPI's dienen als meetinstrumenten om te beoordelen of specifieke doelen en doelstellingen worden bereikt. Deze indicatoren kunnen variëren afhankelijk van de context en de aard van de prestaties die worden geëvalueerd.

KPI's zijn cruciaal voor het sturen van besluitvorming en het meten van de voortgang, omdat ze objectieve gegevens bieden waarmee organisaties hun prestaties kunnen analyseren, verbeteren en vergelijken met hun doelstellingen.

Voorbeelden van KPI's kunnen OTIF (On Time In Full), OEE (Overall Equipment Effectiveness), omzetgroei, klanttevredenheidsscores, winstmarges, levertijden, efficiëntiepercentages en meer omvatten, afhankelijk van de specifieke doelen en prioriteiten van een organisatie.

Hoe kies je welke KPI's je best opneemt in je operationeel dashboard?

Een operationeel dashboard bestaat vaak het best uit leading en lagging indicatoren zodat de organisatie zowel historische prestaties kan evalueren als proactief toekomstige resultaten beïnvloeden.

Wat is een leading indicator?

Leading KPI's, ook wel bekend als voorspellende KPI's, zijn indicatoren die zich richten op toekomstige prestaties en gedrag. Ze fungeren als vroegtijdige waarschuwingssignalen en helpen organisaties om proactief te handelen. Leading KPI's zijn gebaseerd op factoren die direct van invloed zijn op de uiteindelijke operationele en financiële resultaten.

Wat is een lagging indicator?

Lagging KPI's, daarentegen, zijn indicatoren die de historische prestaties meten. Ze bieden inzicht in wat er in het verleden is gebeurd en dienen vaak als evaluatiemiddel.  Bijvoorbeeld, de totale output over een kwartaal is een lagging KPI, omdat het aangeeft hoe goed een organisatie in het verleden heeft gepresteerd.

 

Wat zijn voorbeelden van dashboards?

Dashboards kennen een groot aantal toepassingsmogelijkheden. Hieronder alvast enkele die we vanuit Stanwick reeds hebben toegepast: 

  • Investeringsanalyse (CAPEX-analyse) 
  • Procesanalyse 
  • Procesopvolging 
  • Impact van verbeteracties analyseren 
  • Value Stream Mapping (VSM) 
  • Optimalisatie vraagstukken 
  • Sales & Operations Planning (S&OP) 
  • Visual Management 
  • Digital twin

Business & operational excellence

node id: 169 nid: 166

Six Sigma

node id: 169 nid: 168

OPEX assessment

node id: 169 nid: 169

active

Dashboard

node id: 169 nid: 165

Lean

Organisational development

node id: 169 nid: 174

Belbin team roles

node id: 169 nid: 176

OD assessment

node id: 169 nid: 178

Coaching

node id: 169 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 169 nid: 172

Insights Discovery

node id: 169 nid: 173

MBTI