toolbox

Strategy Development & Deployment

Strategy Deployment is een proces om de visie en strategie van uw organisatie systematisch te implementeren. Sleutels tot succes zijn een duidelijke focus bepalen, prioriteiten kiezen, consensus bouwen rond kritische doelstellingen en een duidelijke, motiverende doorvertaling in de hele organisatie.

we helpen je graag op weg

Door te focussen op wat belangrijk is om future-proof te worden, creëert u meer transparantie in communicatie en mobilisatie van uw medewerkers. Zichtbare meetmomenten valoriseren de inspanningen van de medewerkers.

We begeleiden u door een aantal stappen:

  • "As is" analyse om de sterktes en verbeteropportuniteiten van het huidige doelstellingensysteem te verduidelijken.
  • Faciliteren van het proces om met het managementteam te komen tot prioritaire strategische aandachtsgebieden.
  • Vertaling van deze aandachtsgebieden in concrete kritische doelen op middellange termijn en bijhorende Key Performance Indicatoren (KPI's).
  • Overbrengen in jaarplannen met bijhorende KPI's. Afdelingen nemen deze uitdagingen op zich, maar er worden ook transversale projecten opgezet.
  • Ontwikkelen van meetpunten van voortgang van strategie. Visualiseren is hierbij een krachtig hulpmiddel.

 

Business & operational excellence

node id: 993 nid: 168

OPEX assessment

node id: 993 nid: 169

Dashboard

node id: 993 nid: 165

Lean

node id: 993 nid: 166

Six Sigma

Organisational development

node id: 993 nid: 176

OD assessment

node id: 993 nid: 178

Coaching

node id: 993 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 993 nid: 172

Insights Discovery

node id: 993 nid: 173

MBTI

node id: 993 nid: 174

Belbin team roles