toolbox

Total Productive Maintenance

Hoe plan en voorkom je ongeplande stilstanden van je machinepark? Een periodiek preventief onderhoudsplan dringt zich op. Hiervoor is TPM (Total Productive Maintenance) dé methode bij uitstek met als doel: geen ongeplande stilstanden, geen productafwijkingen en geen veiligheidsincidenten. 

we helpen je graag op weg

TPM brengt onderhoud naar de voorgrond als een noodzakelijk, vitaal onderdeel van de business. Productie & onderhoud gaan als het ware een partnership aan. Het preventief en routineus onderhoud wordt de verantwoordelijkheid van de mensen die dagelijks aan de machine staan, waardoor brandjes blussen verleden tijd wordt. Hierdoor komt tijd vrij voor de onderhoudstechnici om zich te focussen op hoofdoorzaakanalyse, optimalisatie & innovatie van het machinepark. 

TPM creëert een efficiëntere werkplaatsorganisatie welke veiligheid, kwaliteit, productiviteit & betrokkenheid verhoogt! 

TPM succesvol implementeren gebeurt via de volgende hefbomen 

 • Meten & verhogen van de OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
  • Op basis van deze meting worden gericht de juiste & belangrijkste oorzaken van niet-produceren aangepakt 
 • Uitschakelen van ‘brandjes blussen’ (reactief of storingsonderhoud) door het invoeren van  
  • een effectief, gestructureerd preventief én predictief onderhoudssysteem. 
 • Actief beheren van machines/processen, met onderhoudsvrije machines/processen als doel 
  • gericht op het verlengen van de levensduur van de machines 
  • via asset reliability management (FMEA), inclusief reliability engineering 
  • via condition monitoring en predictive data-analyse 
  • via spare part (stock) management, supplier management, cost- & budget-management, energy management  
 • Uitbouwen van een effectiever én efficiënter onderhoudsteam  
  • via skill- & competence-management, actief gebruik van root cause analyse, standaard werk, werkplekorganisatie 
 • Invoeren van autonoom onderhoud 
 • Streef voortdurend naar perfectie – verbeter continu - werk niet harder, maar slimmer! 

Business & operational excellence

node id: 171 nid: 165

Lean

node id: 171 nid: 166

Six Sigma

node id: 171 nid: 168

OPEX assessment

node id: 171 nid: 169

Dashboard

Organisational development

node id: 171 nid: 172

Insights Discovery

node id: 171 nid: 173

MBTI

node id: 171 nid: 174

Belbin team roles

node id: 171 nid: 176

OD assessment

node id: 171 nid: 178

Coaching

node id: 171 nid: 992

Agile & SCRUM