toolbox

Six Sigma

Six Sigma is een probleem oplossingsmethodologie die helpt om defecten te elimineren en om variatie in processen te verminderen. Op die manier kunnen substantiële kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en verhoogde klanttevredenheid gerealiseerd worden. Er wordt gebruik gemaakt van het DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve and Control) stappenplan, dat in elk van de stappen concrete tools aanreikt om product- en procesproblemen op te lossen vanuit een filosofie van “meten is weten”.

we helpen je graag op weg

Procesproblemen – zoals kwaliteit, productie- of afvalproblemen – dienen op een systematische manier te worden aangepakt door gebruik te maken van de principes van projectmanagement.

De “Define” fase omvat volgende onderwerpen:

 • Project charter met een duidelijke definitie van het probleem, de samenstelling van het team en een identificatie van de belanghebbenden (“stakeholders”).
 • Process mapping vb. value stream mapping, process flow diagrammen, SIPOC (supplier - input – process - output – customer).
 • Bevragen van de interne en/of externe klantenvereisten (voice of the customer) om de kwaliteitseisen te kwantificeren (CTQ: critical to quality).
 • Definiëren van de projectdoelstellingen.

In de “Measure” fase worden de omvang en de huidige staat van het probleem in kaart gebracht.

 • Nagaan of het meetsysteem geschikt is om juiste metingen te doen (Gage r&R).
 • Identificeren van de belangrijkste invloedsfactoren door “funnelling”:
  • Feiten gedreven funnelling: IS-IS NOT, pivot tables, data analytics
  • Opinie gedreven funnelling: priority matrix, FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 • Verzamelen van bijkomende data over de invloedsfactoren.
 • Visualiseren van de huidige staat van het probleem door vb. Pareto en time series plots, procescontrole kaarten en process capability indices.

In de “Analyse” fase worden de invloedsfactoren verder onderzocht om de echte grondoorzaken te vinden.

 • Productie-, kwaliteit gerelateerde problemen maken gebruik van root cause analysis tools.
 • Tijds- of afvalgerelateerde problemen maken gebruik van lean tools.

In de “Improve” fase worden potentiële oplossingen voor de grondoorzaken gezocht.

 • Zoeken van mogelijke oplossingen vb. door brainstorming.
 • Selecteren van de beste oplossingen gebruikmakend van een beslissingsmatrix gebaseerd op kost, impact, risico en/of andere relevante criteria.
 • Implementeren van de oplossingen gebaseerd op een gedetailleerd implementatie plan en een stapsgewijze “pilot” aanpak.
 • Starten met het opvolgen van het effect van de oplossingen.

In de finale “Control” fase van de DMAIC-aanpak worden de oplossingen geborgd in de organisatiesystemen zodat men niet terugvalt in de oude manier van werken.

 • Opstellen van goede documentatie en werkinstructies.
 • Training geven aan de betrokken werknemers.
 • Opvolgen van de resultaten (statistical process control).
 • Opstellen van een Proces controleplan en/of Kwaliteitscontrole plan.

Na de “Control” fase, is het project afgerond. Het is van uiterst belang om dan na te denken over de manier van werken en om “lessons learned” bij te houden voor toekomstige projecten.

Business & operational excellence

node id: 166 nid: 165

Lean

node id: 166 nid: 166

active

Six Sigma

node id: 166 nid: 168

OPEX assessment

node id: 166 nid: 169

Dashboard

Organisational development

node id: 166 nid: 172

Insights Discovery

node id: 166 nid: 173

MBTI

node id: 166 nid: 174

Belbin team roles

node id: 166 nid: 176

OD assessment

node id: 166 nid: 178

Coaching

node id: 166 nid: 992

Agile & SCRUM