toolbox

Quick Response Manufacturing

QRM kan vooral een rol spelen in bedrijven met een grote variëteit in producten, relatief kleine series en een sterk variabele vraag. De overkoepelende focus ligt immers op het reduceren van doorlooptijd in alle fasen van de productie- en kantooroperaties producten sneller op de markt brengen en u helpen te concurreren in een snel veranderende marktomgeving.  

we helpen je graag op weg

Quick Response Manufacturing (QRM) is de naam van een bedrijfsbrede strategie, ontwikkeld door Dr. Rajan Suri, die prioriteit geeft aan het verminderen van doorlooptijd in alle aspecten van de bedrijfsvoering. QRM is een aanvulling op andere verbetermethodes, zoals Lean en Six Sigma. 

QRM is gebaseerd op vier kernbegrippen

De kracht van tijd: MCT 

De MCT (Manufacturing Critical Path Time) is binnen QRM dé belangrijkste performantieparameter die alle verschillende deeltijden, vanaf het plaatsen van een bestelling tot levering bij de klant, samenbrengt en visualiseert en zo de grootste hefbomen voor doorlooptijdverbetering zichtbaar maakt. 

Organisatiestructuur: autonome cel 

QRM transformeert traditionele afdelingen in een netwerk van QRM-cellen die in het hele bedrijf worden toegepast, met eigenaarschap en autonoom teamwerk als ondersteunende factoren.  

Systeemdynamiek: vrije capaciteit 

Door inbouwen van reservecapaciteit (via meestal kleine investeringen) en het sturen op benutten van vrijgekomen capaciteit (via POLCA-kaarten) wordt de systeemdynamiek (interacties tussen materialen, mensen en machines) georganiseerd in functie van minimale doorlooptijd. 

Organisatiebrede applicatie 

Omdat QRM een bedrijfsbrede strategie is, omvat het naast de werkvloer ook materiaalplanning, inkoop- en supply chain management, magazijnbeheer, kantooractiviteiten en ontwikkeling van nieuwe producten.

Business & operational excellence

node id: 170 nid: 165

Lean

node id: 170 nid: 166

Six Sigma

node id: 170 nid: 168

OPEX assessment

node id: 170 nid: 169

Dashboard

Organisational development

node id: 170 nid: 172

Insights Discovery

node id: 170 nid: 173

MBTI

node id: 170 nid: 174

Belbin team roles

node id: 170 nid: 176

OD assessment

node id: 170 nid: 178

Coaching

node id: 170 nid: 992

Agile & SCRUM