procesverbetering

Proces Improvement Team bij Lotus Bakeries in Oostakker

Het kantelen van mini-frangipanes op een welbepaalde plaats op de productielijn is een probleem dat al een lange tijd gekend is. Het probleem komt en gaat, zonder dat we grip kregen op het “waarom”. In februari 2016 startten we een projectteam op (PIT = Process Improvement Team) waarbij we op een gestructureerde manier en aan de hand van een specifieke methode (DMAIC methode) het probleem trachtten aan te pakken:

Nederlands

Huidige trends in Process Excellence

De trends voor Process Excellence leren ons dat er momenteel meer aandacht wordt besteed aan snelheid en tijdsreductie. Eender welk proces, zij het in productie- of dienstenomgeving, heeft altijd 3 maatstaven: kwaliteit, kost (efficiëntie) en (leverings)tijd. In het verleden is veel aandacht besteed aan kwaliteit en kost. De laatste jaren wordt de focus voor Process Excellence verlegd naar het reduceren van TIJD.

Nederlands
Subscribe to RSS - procesverbetering

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

* indicates required

Follow us on