toolbox

Coaching

Organisaties bouwen op krachtige medewerkers, managers en leiders. Succesvolle organisaties dragen ook zorg voor die mensen. Dit doen ze door de kracht van elk individu voluit te ontwikkelen en aan te wenden. Ze kunnen hierbij een beroep doen op een externe coach die samen met het individu, de coachee, op ontwikkelingspad gaat.

Coaching is de coachee leren te Leren. Coaching is het uitlokken en ondersteunen van Leren. Een coach ondersteunt zijn cliënt om hem te helpen nieuwe vaardigheden aan te leren, veranderingen door te voeren en doelen te bereiken. Hij zorgt ervoor dat dat ook gebeurt.

De coach richt zich op het proces van het individu in het werk en bewandelt verschillende sporen om de persoonlijke energie van de coachee aan te spreken.  Het op zoek gaan naar de “Yes” bij de coachee.

Coaching - Stanwick

Intake

  • Verkennen van de context en doel van de coaching: versterken van de interpersoonlijke vaardigheden
  • Afstemmen van wederzijdse verwachtingen

Coaching doelstellingsgesprek

  • Vertaling van het doel in specifieke objectieven
  • Resultaat: Resultaatsindicatoren rond interpersoonlijk gedrag

4 à 5 coaching gesprekken

  • Ideale doorlooptijd 3 maand
  • Volgens het GROW-model (Goal, Reality, Options, Will)

Evaluatie & volgende stappen

Tussentijdse evaluatie van het ontwikkelingsproces van de coachee met de opdrachtgever (na 3 sessies) (na 5 sessies). Eindevaluatie van de vooruitgang in de leidinggevende vaardigheden van de coachee en van de kwaliteit van de coaching (evaluatie van de coach)

Business & operational excellence

node id: 178 nid: 168

OPEX assessment

node id: 178 nid: 169

Dashboard

node id: 178 nid: 165

Lean

node id: 178 nid: 166

Six Sigma

Organisational development

node id: 178 nid: 176

OD assessment

node id: 178 nid: 178

active

Coaching

node id: 178 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 178 nid: 172

Insights Discovery

node id: 178 nid: 173

MBTI

node id: 178 nid: 174

Belbin team roles