toolbox

Belbin team roles

De Belbin® teamrollen theorie werd ontwikkeld door dr. Meredith Belbin, die een teamrol omschrijft als “een neiging en aanleg om zich te gedragen, bij te dragen aan en te interageren met anderen op een specifieke wijze”. Hij identificeerde in zijn studie 9 teamrollen, die zich in een team kunnen manifesteren. De teamroltheorie geeft het individu en het team inzicht in het eigen gedrag en laat toe hier eventueel op bij te sturen naargelang de situatie dit vereist.

Het Belbin concept is ontstaan uit het bestuderen van succesvolle en minder succesvolle teams die deelnamen aan business games in het Henley Management College in Cambridge (UK).

Stanwick gebruikt de Belbin® teamrollen om een team en de gedragsbijdragen van de teamleden, in kaart te brengen, en de samenwerking en effectiviteit te verbeteren. Ieder individu heeft zijn/haar eigen rol(len) in een team. Door aan de hand van de Belbin® teamrollen in kaart te brengen welke voorkeurrollen ieder teamlid binnen brengt, wordt duidelijk wat ieders sterktes en ‘toegestane valkuilen’ zijn en kunnen eveneens dubbele rollen en lacunes geïdentificeerd worden.

Het delen van teamrolgedrag en Belbin teamrollen zal het wederzijds begrip in het team doen toenemen en zal toelaten de onderlinge verwachtingen te verduidelijken en in te vullen waardoor teleurstellingen in elkaar worden vermeden.

Een team wordt sterker na het ‘Belbin®’-bad.

 

Afbeelding verwijderd.

 

Business & operational excellence

node id: 174 nid: 168

OPEX assessment

node id: 174 nid: 169

Dashboard

node id: 174 nid: 165

Lean

node id: 174 nid: 166

Six Sigma

Organisational development

node id: 174 nid: 176

OD assessment

node id: 174 nid: 178

Coaching

node id: 174 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 174 nid: 172

Insights Discovery

node id: 174 nid: 173

MBTI

node id: 174 nid: 174

active

Belbin team roles