toolbox

OD assessment

Elke organisatie die wil verbeteren en groeien is het aan zichzelf verplicht ook te kijken waar de eigen sterktes liggen. Verder bouwen op wat reeds werkt, is niet enkel een teken van realiteitszin, maar vaak ook gewoon slim. Veranderen kost immers veel energie en je betreedt een pad met ongekende hindernissen.

we helpen je graag op weg

Met het OD-assessment heeft Stanwick een raamwerk en een aanpak om een stand van zaken op te maken voor elke organisatie. Deze organisatiefoto helpt om sterktes en opportuniteiten te identificeren, zowel op het niveau van structuren, systemen als gedragspatronen.

Met 7 “lenzen en filters“ wordt de foto samengesteld.

De TAO-groothoeklens gaat na hoe men in de organisatie zingeving, richting en verandersnelheid bepaalt. We kijken hierbij naar klantgerichtheid, waarden, de dynamiek rond veranderingsbereidheid.

Afbeelding verwijderd.

 

Drie zoomlenzen zitten scherp in op volgende elementen:

  • De Teamwerk-zoomlens onderzoekt hoe mensen samenwerken op microniveau, hoe teamdoelstellingen worden bepaald, welke teamafspraken rond interne werking gemaakt worden. Dit aspect van de foto geeft aan in welke mate teams echt werken.
  • De zoomlens Autonomie – Empowerment ontsluit de graad van zelfstandigheid binnen elk team, hoe zelfsturend een team kan zijn. Zelfstandigheid wordt hier steeds geplaatst binnen een context van geborgde, gestandaardiseerde processen. Empowerment is vandaag dé hefboom om medewerker en team krachtig, met goesting, ingezet te krijgen en te houden.
  • De Organisatie-zoomlens zet scherp op de manier waarin de organisatie veranderingen ondersteunt. Hoe verloopt de interne communicatie en besluitvorming? Hoe werken de afdelingen samen? Waar worden problemen aangepakt? Welke visualisatiemiddelen zetten we in? Deze vragen onderzoeken de middelen en ondersteunende motoren voor verandering.

Dan zijn er nog 3 foto-instellingen met filters:

  • De filter tussen team en autonomie. De graad van ondernemerschap peilt naar hoe individuele medewerkers eigenaarschap opnemen/kunnen opnemen. Hoe wordt zin voor initiatief ontwikkeld? En tegelijkertijd: hoe wordt discipline gerealiseerd?
  • De filter tussen het team en de organisatie. De wijze van leiden: leiden is sturen naar zelfsturing. Volgende aspecten worden onderzocht: hoe worden hindernissen op weg naar zelfsturing weggenomen, hoe wordt performantie opgevolgd, hoe worden medewerkers begeleid en gecoacht?
  • De filter tussen autonomie en organisatie: het organisatie-ontwerp. In welke mate zijn de basisprocessen zo gestructureerd dat medewerkers en teams er mee aan de slag kunnen. Hoe zijn de teams ontworpen en de interafhankelijkheden tussen teams uitgetekend? Hoe zijn overleg- en probleemoplossingsstructuren opgezet?

Finaal: een stappenplan.

De composietfoto leidt tot een gedeeld beeld van de staat van een organisatie, met zijn sterktes, met inzicht in de krachten die een organisatie bewegen. Hij verschaft de leiding een startpositie waarop de juiste stappen rond verandering kunnen genomen worden. Einddoel is een organisatie die, gedragen door gedreven en betrokken medewerkers, schakelt, groeit en succesvol zijn missie verwezenlijkt.

Business & operational excellence

node id: 176 nid: 165

Lean

node id: 176 nid: 166

Six Sigma

node id: 176 nid: 168

OPEX assessment

node id: 176 nid: 169

Dashboard

Organisational development

node id: 176 nid: 172

Insights Discovery

node id: 176 nid: 173

MBTI

node id: 176 nid: 174

Belbin team roles

node id: 176 nid: 176

active

OD assessment

node id: 176 nid: 178

Coaching

node id: 176 nid: 992

Agile & SCRUM