toolbox

MBTI

MBTI® staat voor Myers-Brigss Type Indicator en is een persoonlijkheidstest, d.w.z. een vragenlijst op basis van zelfbeschrijving die, ontworpen op basis van Jungs theorie over psychologische types, helpt om personen en hun gedrag te leren begrijpen aan de hand van persoonlijkheidsvoorkeuren.

we helpen je graag op weg

De resultaten van de MBTI® brengen waardevolle verschillen tussen personen aan het licht, die een bron van heel wat misverstanden en communicatiestoornissen kunnen vormen. Door de MBTI® -vragenlijst in te vullen en de resultaten te bespreken, leert men de eigen unieke talenten te ontdekken. Men kan deze informatie gebruiken om tot een beter begrip te komen van zichzelf, de eigen motivaties, natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. Men zal ook meer begrip krijgen voor personen die van hen verschillen. Het inzicht in het eigen MBTI® -type versterkt het zelfbeeld en bevordert de samenwerking met anderen.

MBTI® werkt met 8 persoonlijkheidsvoorkeuren onderverdeeld in vier paren van twee tegengestelden:

  • Stimuleren – wordt een persoon door Extraversion (extraversie) (E) of Introversion (introversie) (I) gestimuleerd
  • Waarnemen – besteedt een persoon aandacht aan Sensing (registreren) (S) of aan Intuition (intuïtie) (N)
  • Beslissen – beslist een persoon door Thinking (denken) (T) of door Feeling (voelen) (F)
  • Leven – neemt een persoon een levenswijze aan van Judging (oordelen) (J) of Perceiving  (waarnemen) (P)

Werken met MBTI helpt teams om...

  • Tot een beter begrip te komen van het eigen functioneren en dat van anderen.
  • Anderen te waarderen en constructief gebruik te maken van de verschillen.
  • Problemen op een andere manier aan te pakken en zo de productiviteit te verhogen.
  • Verantwoordelijkheden en taken beter af te stemmen op de individuen.
  • In te zien hoe verschillende perspectieven en stijlen kunnen leiden tot een effectiever leiderschap.
  • Inzicht te krijgen in de heersende communicatiestijlen en opportuniteiten te zien voor verbetering.

 

Afbeelding verwijderd.

Business & operational excellence

node id: 173 nid: 169

Dashboard

node id: 173 nid: 165

Lean

node id: 173 nid: 166

Six Sigma

node id: 173 nid: 168

OPEX assessment

Organisational development

node id: 173 nid: 178

Coaching

node id: 173 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 173 nid: 172

Insights Discovery

node id: 173 nid: 173

active

MBTI

node id: 173 nid: 174

Belbin team roles

node id: 173 nid: 176

OD assessment