toolbox

Thinking Environment

Een Thinking Environment zorgt ervoor dat mensen tijdens hun denkproces het beste van zichzelf kunnen geven, aangezien er een omgeving wordt gecreërd waarin echt geluisterd wordt naar hen. In een Thinking Environment worden 10 componenten gehanteerd, allen vertrekkende vanuit de belangrijkste assumptie, namelijk dat er een duidelijke link bestaat tussen de kwaliteit van het luisteren en de kwaliteit van het denken: als er echt naar je geluisterd wordt, wordt de kwaliteit van je denkproces beter.

we helpen je graag op weg

Wat is dat dan, echt luisteren? Je volle aandacht aan de spreker geven, de andere voldoende tijd gunnen om haar/zijn verhaal af te maken, in een sfeer van appreciatie, rust en kalmte, de ander aanmoedigen zijn denkproces verder te zetten, emoties toe te laten en bij blokkades vragen te stellen die helpen beperkende aannames te verwijderen. Anders gezegd: het eigen ego en alle competitie even aan de kant zetten en de ander veel plaats en ruimte en succes gunnen.

Nancy Kline, bezieler van de Thinking Environment, beschrijft de 10 componenten van de Thinking Environment als volgt:

  • AANDACHT : met voelbaar respect en zonder te onderbreken naar mensen luisteren.
  • GELIJKHEID : elkaar behandelen als gelijken in het denken, elkaar gelijke spreekkansen en aandacht geven, afspraken en grenzen eerbiedigen.
  • RUST : vrijheid scheppen vrij van interne haast en urgentie.
  • WAARDERING : de kwaliteiten van de ander oprecht erkennen, een verhouding 5:1 van waardering tegenover kritiek toepassen.
  • AANMOEDIGING : mensen aanmoedigen om grensverleggend te denken, door interne competitie achter ons te laten.
  • GEVOELENS : emoties voldoende vrijheid geven om het denken te herstellen.
  • INFORMATIE : de feiten leveren, ontkenning ontmantelen.
  • DIVERSITEIT : openstaan voor afwijkend denken en voor diverse groepsidentiteiten.
  • INDRINGENDE VRAGEN: afstand nemen van veronderstellingen die ons vermogen belemmeren om helder en creatief voor onszelf te denken.
  • PLAATS : een fysieke omgeving scheppen die mensen de boodschap ‘Jij bent belangrijk’ geeft.

 

Afbeelding verwijderd.

 

Business & operational excellence

node id: 175 nid: 168

OPEX assessment

node id: 175 nid: 169

Dashboard

node id: 175 nid: 165

Lean

node id: 175 nid: 166

Six Sigma

Organisational development

node id: 175 nid: 175

active

Thinking Environment

node id: 175 nid: 176

OD assessment

node id: 175 nid: 178

Coaching

node id: 175 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 175 nid: 172

Insights Discovery

node id: 175 nid: 173

MBTI

node id: 175 nid: 174

Belbin team roles