toolbox

Agile & SCRUM

De huidige volatiele en complexe business omgeving maakt dat we ook in project management minder kunnen terugvallen op strakke planningen en vast gebeitelde “baselines”. Vanuit de Agile mindset die ontstond in de jaren ’80, biedt SCRUM ons een methodiek die een iteratieve, incrementele projectvoortgang mogelijk maakt in nauwe afstemming met de klant. Stanwick begeleidt organisaties om met SCRUM te (leren) werken en beschikt over gecertificeerde SCRUM Masters.  

we helpen je graag op weg

Principes

  • Snel en vroeg genoeg output laten zien aan de klant met snelle feedback loops
  • Eenvoud in handelen en beslissen
  • Aanpassingen en “change requests” worden verwelkomd en niet gezien als een barrière en samenwerking met de klant is primordiaal

SCRUM dwingt de projectmedewerkers in een bepaald ritme om de projectopdracht te realiseren.  

De kenmerken van de SCRUM aanpak

  • Een iteratieve & incrementele ontwikkeling. Er is wel een helder concept, minimum voorwaarden en een deadline maar de planning is voortschrijdend aangezien het plan onderweg wellicht nog zal veranderen en vaak slechts schijnzekerheid biedt.
  • Een 100% “dedicated” team dat zelfsturend is en een sluitend mandaat heeft. De analogie met rugby waar de term scrum is ontleend is treffend: het team werkt als een rugbyteam nauw samen om de bal over het veld te verplaatsen in de richting van de helft van de tegenstander. Daarbij is het van belang dat alle spelers goed op elkaar zijn afgestemd, dezelfde intentie hebben en een vastomlijnd doel voor ogen hebben.
  • Er wordt gewerkt in zogenaamde “sprints” die telkens één PDCA cyclus omsluiten.
  • Duidelijke rollen: 1 product owner, 1 scrum master en een vast development team
  • Een afgelijnd proces met een sprint planning, daily scrums en sprint reviews. Zo wordt de vergadertijd binnen de perken gehouden (20% vergaderen versus 80% uitvoeren … vaak is het net andersom).
  • Een strak rapporteringssysteem waarbij een nauwkeurige opvolging wordt gegarandeerd. Zo worden prioriteiten één voor één afgewerkt wat een goed inzicht in de voortgang garandeert en er ook tijdig kan worden bijgestuurd.

Business & operational excellence

node id: 992 nid: 165

Lean

node id: 992 nid: 166

Six Sigma

node id: 992 nid: 168

OPEX assessment

node id: 992 nid: 169

Dashboard

Organisational development

node id: 992 nid: 172

Insights Discovery

node id: 992 nid: 173

MBTI

node id: 992 nid: 174

Belbin team roles

node id: 992 nid: 176

OD assessment

node id: 992 nid: 178

Coaching

node id: 992 nid: 992

active

Agile & SCRUM