toolbox

Insights Discovery

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van uw organisatie. Het feit dat dit profiel beschikbaar is in 25 talen en 35 landen, maakt het zeer geschikt voor internationale teams of organisaties.

De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk Insights Discovery® profiel opgesteld.

Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Afbeelding verwijderd.

 

Business & operational excellence

node id: 172 nid: 166

Six Sigma

node id: 172 nid: 168

OPEX assessment

node id: 172 nid: 169

Dashboard

node id: 172 nid: 165

Lean

Organisational development

node id: 172 nid: 174

Belbin team roles

node id: 172 nid: 176

OD assessment

node id: 172 nid: 178

Coaching

node id: 172 nid: 992

Agile & SCRUM

node id: 172 nid: 172

active

Insights Discovery

node id: 172 nid: 173

MBTI